Nguyễn Ngọc Định

Chỉ đơn giản là mình muốn ghi lại hành trình đạt được sự tự do tài chính và đạt đến sự thịnh vượng trong tiền bạc. Và có một cuộc sống mà không cần nghĩ đến tiền.
Advertismentspot_img

Một sự nghiệp bình thường tạo ra thu nhập bất tận CVTC P3

Loạt bài về Tài chính cá nhân. Chủ đề TÍCH LŨY TÀI SẢN để THỊNH VƯỢNG của anh CVTC #6_Ròm (Niemro). Bài 3 - MỘT SỰ NGHIỆP BÌNH THƯỜNG TẠO RA NGUỒN THU...

Một lần lên đỉnh tự do tài chính CVTC P6

Loạt bài về Tài chính cá nhân. Chủ đề TÍCH LŨY TÀI SẢN để THỊNH VƯỢNG của anh CVTC #6_Ròm (Niemro). Bài 5 - MỘT LẦN LÊN ĐỈNH | 6 RÒM ĐẠT TRẠNG...

Đầu tư an nhàn cho lớp tài sản an toàn CVTC P8

Loạt bài về Tài chính cá nhân. Chủ đề TÍCH LŨY TÀI SẢN để THỊNH VƯỢNG của anh CVTC #6_Ròm (Niemro). Bài 8 - ĐẦU TƯ AN NHÀN CHO LỚP TÀI SẢN AN...

Đầu tiên cần tiền đâu? Đầu tư là từ đâu CVTC P7

Loạt bài về Tài chính cá nhân. Chủ đề TÍCH LŨY TÀI SẢN để THỊNH VƯỢNG của anh CVTC #6_Ròm (Niemro). Bài 7 - ĐẦU TIÊN CẦN TIỀN ĐÂU? ĐẦU TƯ LÀ TỪ...

Tận dụng thế mạnh của từng loại tài sản CVTC P9

Loạt bài về Tài chính cá nhân. Chủ đề tích lũy tài sản để thịnh vượng của anh CVTC #6_Ròm (Niemro). Bài 9 - DREAM TEAM CỦA 6 RÒM | VÀ CHIẾN THUẬT...

Một lần lên đỉnh tự do tài chính CVTC P12

Loạt bài về Tài chính cá nhân. Chủ đề TÍCH LŨY TÀI SẢN để THỊNH VƯỢNG của anh CVTC #6_Ròm (Niemro). Bài 12 - MẸ ƠI! CON ĐÃ GIÀ RỒI | GIÀ THÌ...

Phân bổ thu nhập hợp lý CVTC P4

Loạt bài về Tài chính cá nhân. Chủ đề TÍCH LŨY TÀI SẢN để THỊNH VƯỢNG của anh CVTC #6_Ròm (Niemro). Bài 4 - 3 CÁI LON GUIGOZ CỦA NỘI & SỰ PHÂN...

Trạng thái đầu tư ÍT NGƯỜI dám MẠO HIỂM CVTC P11

Loạt bài về Tài chính cá nhân. Chủ đề TÍCH LŨY TÀI SẢN để THỊNH VƯỢNG của anh CVTC #6_Ròm (Niemro). BÀI 11 - TRẠNG THÁI ĐẦU TƯ | AI TRONG ĐỜI MÀ...

Nguyễn Ngọc Định

Chỉ đơn giản là mình muốn ghi lại hành trình đạt được sự tự do tài chính và đạt đến sự thịnh vượng trong tiền bạc. Và có một cuộc sống mà không cần nghĩ đến tiền.
Advertismentspot_img